Siden er under konstruksjon og er derfor mangelfull:

ArkMikk_LOGO_4b.jpg

Kontaktinformasjon:

Adresse:

Arkitektstua Mikkelsen AS

Postboks 231

3055 Krokstadelva

 

E-post:

ragnar@arkitektstua.no

post@arkitektstua.no

 

 

Varslede prosjekter:

NERDAMMEN 11, 3057 SOLBERGELVA

Vedlegg E 1 etter endring

Vedlegg E 2 før endring

Kart

ENEBAKK

Nye boliger: Gnr. 6 bnr. 231

Skisse

Kartutsnitt

Situasjonskart

FASADER med terreng

Avfallsbod

Sportsboder

2-mannsbolig

3-mannsbolig

Parkeringskjeller 18 plasser

Søknad om dispensasjon